کلمه نماینده به احتمال زیاد به چه معناست؟
کلمه نماینده به احتمال زیاد به چه معناست؟

تصویری: کلمه نماینده به احتمال زیاد به چه معناست؟

تصویری: کلمه نماینده به احتمال زیاد به چه معناست؟
تصویری: ۵ راز داشتن نفوذ کلام و قدرت تاثیر گذاری در حرف زدن 2023, دسامبر
Anonim

اسم. شخصی که برای انجام یا نمایندگی دیگری یا دیگران تعیین شده است. قائم مقام؛ نماینده، مانند یک کنوانسیون سیاسی.

سپس، Deligate یعنی چه؟

آ نماینده است شخصی که است برای رای دادن یا تصمیم گیری از طرف گروهی از افراد دیگر، به ویژه در یک کنفرانس یا یک جلسه انتخاب شده است. کانادایی تفویض هیچ پاسخی ارائه نکرد مترادف: نماینده، نماینده، معاون، سفیر مترادف بیشتر تفویض به 2. فعل متعدی/فعل ناگذر.

ثانیاً مصداق نماینده چیست؟ نماینده · نمایندگی. استفاده کنید تفویض در یک جمله. اسم. تعریف الف تفویض نماینده ای است که مجاز است برای دیگران صحبت یا عمل کند. یک نمونه نماینده سیاستمداری است که به نمایندگی از گروهی از مردم صحبت می کند.

در این زمینه تفویض بیشتر یعنی چه؟

: شخصی که است برای رای دادن یا اقدام برای دیگران انتخاب یا انتخاب شده اند. تفویض به فعل زبان آموزان انگلیسی تعریف از تفویض (مدخل 2 از 2): دادن (کنترل، مسئولیت، اختیار و غیره) به کسی: به کسی اعتماد کردن (شغل، وظیفه و غیره)

بهترین تعریف برای تفویض اختیار کدام است؟

هیئت نمایندگی واگذاری هر اختیاری به شخص دیگری (معمولاً از یک مدیر به یک زیردستان) برای انجام فعالیت های خاص است. یکی از مفاهیم اصلی رهبری مدیریت است. با این حال، فردی که تفویض شده کار پاسخگوی نتیجه کار باقی می ماند تفویض شده کار

توصیه شده: