آموزش مبارزه با آزار و اذیت چیست؟
آموزش مبارزه با آزار و اذیت چیست؟

تصویری: آموزش مبارزه با آزار و اذیت چیست؟

تصویری: آموزش مبارزه با آزار و اذیت چیست؟
تصویری: فایل لو رفته از جلسه آموزش جنسی به زنان مومنه در مشهد! 18+ دوربين خنده 📽 2023, دسامبر
Anonim

جلوگیری کردن آزار و اذیت در محل کار با آموزش

ضد - آموزش آزار و اذیت می تواند به کارکنان کمک کند تا اشکال مختلف را تشخیص دهند آزار و اذیت ، یاد بگیرند که چگونه به طور مؤثر به حوادث احتمالی واکنش نشان دهند و نقش آنها را در پیشگیری درک کنند آزار و اذیت و ترویج احترام

به این ترتیب، آموزش پیشگیری از آزار و اذیت چیست؟

آموزش پیشگیری از آزار و اذیت وسیله ای موثر برای کاهش و جلوگیری می کند ادعا می کند، و یک عنصر حیاتی از برنامه کلی آموزش کارکنان شرکت شما است. آموزش برنامه ها را می توان توسط یک برون سپاری اداره کرد آموزش متخصص، یا در داخل ایجاد و اجرا شده است.

همچنین بدانید، هدف از سیاست ضد آزار و اذیت چیست؟ آن است خط مشی از [نام شرکت] برای تضمین فرصت های شغلی برابر بدون تبعیض یا آزار و اذیت بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنس، گرایش جنسی، هویت یا بیان جنسیتی، سن، ناتوانی، وضعیت تأهل، تابعیت، منشاء ملی، اطلاعات ژنتیکی یا هر ویژگی دیگر

بنابراین، چه زمانی باید آموزش ضد آزار و اذیت ارائه شود؟

از 1 ژانویه 2020، کارفرمایان باید آزار جنسی را فراهم کند جلوگیری آموزش به کارکنان موقت یا فصلی ظرف 30 روز تقویمی پس از تاریخ استخدام یا ظرف 100 ساعت کار در صورتی که کارمند اراده کمتر از شش ماه کار کنید

آزار و اذیت نیروی کار چیست؟

تعریف از مزاحمت در محل کار آزار و اذیت محل کار نوعی تبعیض است که عنوان هفتم قانون حقوق مدنی 1964 و سایر مقررات فدرال را نقض می کند. این رفتار به اندازه کافی شدید یا فراگیر است که یک فرد منطقی آن را در نظر بگیرد محل کار ترسناک، خصمانه یا توهین آمیز.

توصیه شده: