منابع اصلی ریسک نقدینگی چیست؟
منابع اصلی ریسک نقدینگی چیست؟

تصویری: منابع اصلی ریسک نقدینگی چیست؟

تصویری: منابع اصلی ریسک نقدینگی چیست؟
تصویری: استخر لیکوییدیتی یا استخر نقدینگی چیست؟ 2023, دسامبر
Anonim

برای اکثر بانک ها، دو منبع مهم ریسک نقدینگی بدهی های خرده فروشی و عمده فروشی هستند. این فصل بر تامین مالی خرده فروشی تمرکز دارد خطر ، و چارچوبی را برای تعیین ثبات کلی سپرده ها معرفی می کند و اینکه این روش به همان اندازه برای سپرده های عمده فروشی و همچنین خرده فروشی قابل استفاده است.

در این زمینه منابع نقدینگی چیست؟

منابع اولیه نقدینگی شامل وجه نقد، وجوه کوتاه مدت و مدیریت جریان نقدی است. این منابع نشان دهنده وجوهی هستند که به راحتی با هزینه نسبتاً کم قابل دسترسی هستند. منابع ثانویه عبارتند از مذاکره در مورد قراردادهای بدهی، انحلال دارایی ها، و تشکیل پرونده برای ورشکستگی و سازماندهی مجدد.

به همین ترتیب، چرا ریسک نقدینگی مهم است؟ ریسک نقدینگی حال و آینده است خطر ناشی از ناتوانی بانک در انجام تعهدات مالی خود در زمان سررسید آنها. اگر یک بانک تجاری موقعیتی در دارایی غیر نقدشونده داشته باشد، توانایی محدود آن برای انحلال آن موقعیت در کوتاه مدت منجر به بازار خواهد شد. خطر.

همچنین بدانید که انواع ریسک نقدینگی چیست؟

دو نوع مختلف ریسک نقدینگی وجود دارد. اولین مورد ریسک نقدینگی تامین مالی یا ریسک جریان نقدی است، در حالی که دومی ریسک نقدینگی بازار است که به آن نیز گفته می شود دارایی /ریسک محصول

نسبت نقدینگی خوب چیست؟

آ نسبت نقدینگی خوب چیزی بزرگتر از 1 است. این نشان می دهد که شرکت در است خوب سلامت مالی دارد و کمتر با مشکلات مالی مواجه می شود. بالاتر نسبت ، هر چه حاشیه ایمنی کسب و کار برای تامین آن بیشتر باشد جاری بدهی ها

توصیه شده: