فهرست مطالب:

چگونه اختلالات زنجیره تامین را مدیریت می کنید؟
چگونه اختلالات زنجیره تامین را مدیریت می کنید؟

تصویری: چگونه اختلالات زنجیره تامین را مدیریت می کنید؟

تصویری: چگونه اختلالات زنجیره تامین را مدیریت می کنید؟
تصویری: نحوه مدیریت اختلالات زنجیره تامین 2023, دسامبر
Anonim

از دیدگاه ما، پنج استراتژی اصلی وجود دارد که مدیران زنجیره تامین می توانند برای مبارزه با یک رویداد مخرب از آنها استفاده کنند:

 1. موجودی انبار.
 2. تنوع بخشیدن به عرضه پایه.
 3. تهیه کنندگان پشتیبان را توسعه دهید.
 4. مدیریت کنید تقاضای محصول
 5. هسته را تقویت کنید زنجیره تامین .

همچنین سوال این است که چگونه می توان از اختلالات زنجیره تامین جلوگیری کرد؟

در اینجا پنج روش ارائه شده است که فرستنده و شرکای زنجیره تامین آنها می توانند به سرعت با تغییرات در زنجیره تامین سازگار شوند تا خطر اختلال را به حداقل برسانند

 1. مناطق مشکل را پیش بینی کنید
 2. قابلیت مشاهده را بدست آورید.
 3. اطلاعات را به اشتراک بگذارید
 4. ظرفیت امن
 5. محصول را به جلو بکشید.

پس از آن، سوال این است که چگونه ریسک را در زنجیره تامین مدیریت می کنید؟ مدیریت ریسک های شناخته شده

 1. مرحله 1: خطرات را شناسایی و مستند کنید. یک رویکرد معمولی برای شناسایی ریسک، ترسیم و ارزیابی زنجیره ارزش تمام محصولات اصلی است.
 2. مرحله 2: یک چارچوب مدیریت ریسک زنجیره تامین بسازید.
 3. مرحله 3: نظارت بر ریسک
 4. مرحله 4: حاکمیت مؤسسه و بررسی منظم.

در نتیجه، اختلالات زنجیره تامین چیست؟

اختلالات به عنوان خرابی های عمده در گره های تولید یا توزیع که شامل الف هستند، تعریف می شوند زنجیره تامین به از لحظه ای که یک سرگرد اختلال در زنجیره تامین رخ می دهد، مجموعه ای از رویدادها ایجاد می شود که به طور کلی بلوغ نسبی یک شرکت را مشخص می کند زنجیره تامین سیستم مدیریت ریسک

دسته بندی اصلی ریسک زنجیره تامین کدامند؟

پنج نوع خطر عرضه و نحوه کاهش آنها

 • ریسک استراتژی = انتخاب استراتژی مدیریت تامین مناسب.
 • ریسک بازار = نام تجاری، انطباق، قرار گرفتن در معرض مالی و بازار.
 • ریسک پیاده‌سازی = زمان اجرای تأمین‌کننده و رمپ تولید/عملکرد.
 • ریسک عملکرد = کیفیت تامین کننده و مسائل مالی مداوم.

توصیه شده: