فهرست مطالب:

آیا آزمون استخدامی قانونی است؟
آیا آزمون استخدامی قانونی است؟

تصویری: آیا آزمون استخدامی قانونی است؟

تصویری: آیا آزمون استخدامی قانونی است؟
تصویری: چه شرایطی در استخدامی آموزش و پرورش مهم هستند؟ 2023, نوامبر
Anonim

است آزمون استخدامی حقوقی ؟ آره. با این حال، "بله" باید واجد شرایط باشد: آزمون استخدامی است مجاز تا زمانی که حرفه ای توسعه یافته است آزمون استخدامی با توجه به اداره می شود تست استفاده مورد نظر توسعه دهنده، یعنی، آزمایش کردن پتانسیل کارمند فقط در مورد موضوعاتی که مستقیماً با شغل مرتبط هستند.

مردم همچنین می پرسند آیا آزمایش شخصیت برای استخدام قانونی است؟

به طور کلی، کارفرمایان ممکن است بدهند تست های شخصیت به کارکنان، اما تست ها نباید برخی از حقوق کارمندان را نقض کند. به عنوان مثال ، اگر تست سؤالات بیش از حد به مسائل شخصی، جنسی یا مذهبی نفوذ می کنند تست ممکن است غیرقانونی باشد بستگی به تست و در مورد قوانین ایالت شما.

همچنین ممکن است بپرسید، آیا کارفرمایان مجاز به آزمایش کارکنان بالقوه به عنوان بخشی از فرآیند استخدام هستند؟ در بسیاری از ایالات، کارفرمایان داشته باشید مجاز حق به تست متقاضیان شغل برای مواد مخدر یا الکل، مشروط بر اینکه متقاضیان بدانند که آزمایش کردن است بخشی از فرآیند مصاحبه برای همه کارکنان به در بیشتر موارد، آزمایش کردن تا زمانی که به متقاضی موقعیت پیشنهادی داده نشود، نمی توان آن را انجام داد.

به همین ترتیب، چه چیزی آزمون استخدامی محسوب می شود؟

آزمون استخدامی عمل اجرای کتبی، شفاهی یا موارد دیگر است تست ها به عنوان وسیله ای برای تعیین شایستگی یا مطلوبیت یک متقاضی کار.

چگونه در آزمون سنجش استخدامی قبول شوم؟

برخی از نکات کلیدی که باید در حین انجام این فرآیند به خاطر بسپارید و در نظر بگیرید:

  1. تست های شخصیت خوب و بد وجود دارد.
  2. نتایج را بخواهید و تمایل به یادگیری از آن را نشان دهید.
  3. قبل از موعد تمرین کنید.
  4. صادق و باز باشید.
  5. آزمون را با توجه به اینکه در محل کار چه کسی هستید، انجام دهید، نه لزوماً در خانه چه کسی هستید.

توصیه شده: