کدام فناوری یک سیستم منبع باز SIEM است؟
کدام فناوری یک سیستم منبع باز SIEM است؟

تصویری: کدام فناوری یک سیستم منبع باز SIEM است؟

تصویری: کدام فناوری یک سیستم منبع باز SIEM است؟
تصویری: Lagoon 52 - 2000nm, Amsterdam to Mediterranean, ex Great Circle 2023, دسامبر
Anonim

OSSEC محبوب است متن باز تشخیص نفوذ میزبان سیستم (HIDS) که با عملیات های مختلف کار می کند سیستم های از جمله Linux، Windows، MacOS، Solaris، و همچنین OpenBSD و FreeBSD.

علاوه بر این، آیا Wazuh یک SIEM است؟

جامع SIEM راه حل Wazuh برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و همبستگی داده‌ها، با توانایی ارائه تشخیص تهدید، مدیریت انطباق و قابلیت‌های واکنش به حادثه استفاده می‌شود. می توان آن را در محل یا در محیط های ترکیبی و ابری مستقر کرد.

علاوه بر بالا، آیا AlienVault یک SIEM است؟ AlienVault مدیریت امنیت یکپارچه (USM) فراهم می کند SIEM ، ارزیابی آسیب پذیری، کشف دارایی، تشخیص نفوذ شبکه و میزبان، تشخیص و پاسخ نقطه پایانی (EDR)، ضبط جریان و بسته، و نظارت بر یکپارچگی فایل (FIM)، و همچنین پیکربندی و مدیریت متمرکز.

در این رابطه آیا AlienVault متن باز است؟

Alienvault OSSIM هست یک متن باز ابزار SIEM که اطلاعات بلادرنگ در مورد میزبان های مخرب را برای کمک به کاربر در افزایش دید و کنترل امنیتی در شبکه کمک می کند و دریافت می کند.

فناوری SIEM چیست؟

در زمینه امنیت کامپیوتر، اطلاعات امنیتی و مدیریت رویداد ( SIEM محصولات و خدمات نرم افزاری ترکیبی از مدیریت اطلاعات امنیتی (SIM) و مدیریت رویدادهای امنیتی (SEM) هستند. آنها تجزیه و تحلیل بلادرنگ هشدارهای امنیتی تولید شده توسط برنامه ها و سخت افزار شبکه را ارائه می دهند.

توصیه شده: