نشانه های نارنجی چه چیزی را نشان می دهد؟
نشانه های نارنجی چه چیزی را نشان می دهد؟

تصویری: نشانه های نارنجی چه چیزی را نشان می دهد؟

تصویری: نشانه های نارنجی چه چیزی را نشان می دهد؟
تصویری: شش نشانه‌ که شما به بیداری معنوی رسیده اید!!!(حتماً نگاه کنید) 2023, دسامبر
Anonim

نارنجی نشان می دهد ارتباطات این می تواند شامل تلویزیون کابلی، سیستم های تلفن، سیم کشی زنگ هشدار، فیبر نوری یا مجراهایی باشد که برای انتقال سیگنال به جای برق در نظر گرفته شده اند. با اتکای مدرن ما به مخابرات، عاقلانه است که در حفاری اطراف مراقب باشیم نشانه های نارنجی.

بر این اساس، نشانه های نارنجی روی درختان به چه معناست؟

نارنجی رنگ و یک برچسب مرزهای منطقه پروژه را نشان می دهد. یک کارمند جنگلبانی اسپری ویژه می کند درخت - علامت گذاری نقاشی روی a درخت که باید در طول عملیات نازک کردن باقی بماند. این نارنجی مشخص شده است درختان خواهد شد بمان و آبی کوچک را نقاشی کرد درختان با اعداد اطرافشان اراده حذف شود.

پس از آن، سوال این است که رنگ اسپری نارنجی روی چمن به چه معناست؟ نارنجی : خطوط مخابراتی، زنگ هشدار یا سیگنال، کابل ها یا مجرا. زرد: گاز طبیعی، نفت، بخار، نفت یا سایر مواد قابل اشتعال. سبز: فاضلاب و خطوط زهکشی.

علاوه بر این، مکان یابی رنگ ها به چه معناست؟

آبی - آب آشامیدنی سبز - خطوط فاضلاب و زهکشی. WHITE - محدوده یا مسیر حفاری پیشنهادی. PINK - نشانه‌های بررسی موقت، امکانات ناشناخته / ناشناس. بنفش - خطوط آب احیا شده، آبیاری و دوغاب.

خطوط نارنجی در زمین چیست؟

قرمز: برق خطوط ، کابل ها یا مجراها و کابل های روشنایی. زرد: گاز، نفت، بخار، نفت یا مواد گازی. نارنجی : ارتباط، زنگ هشدار یا سیگنال خطوط ، کابل ها یا مجراها و فیبر.

توصیه شده: