فهرست مطالب:

چگونه می توانم یک بازسازی کننده مسکونی شوم؟
چگونه می توانم یک بازسازی کننده مسکونی شوم؟

تصویری: چگونه می توانم یک بازسازی کننده مسکونی شوم؟

تصویری: چگونه می توانم یک بازسازی کننده مسکونی شوم؟
تصویری: فقط یک حبه سیر رو داخل آن بگذارید و نتیجه آن! 2023, دسامبر
Anonim

پیمانکار بهسازی خانه باشید

 1. مرحله 1: دیپلم دبیرستان یا معادل آن را دریافت کنید.
 2. مرحله 2: آموزش شغلی را دنبال کنید.
 3. مرحله 3: دریافت مجوز یا ثبت نام.
 4. مرحله 4: مدرک دانشگاهی کسب کنید.
 5. مرحله 5: صدور گواهینامه را در نظر بگیرید.

بر این اساس، چگونه می توانم یک بازسازی کننده شوم؟

پیمانکار بهسازی خانه باشید

 1. مرحله 1: دیپلم دبیرستان یا معادل آن را دریافت کنید.
 2. مرحله 2: آموزش شغلی را دنبال کنید.
 3. مرحله 3: دریافت مجوز یا ثبت نام.
 4. مرحله 4: مدرک دانشگاهی کسب کنید.
 5. مرحله 5: صدور گواهینامه را در نظر بگیرید.

علاوه بر این، یک بازسازی خانه چقدر درآمد دارد؟ شکل 1 نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، بازسازی‌کننده‌های مسکونی تقریباً درآمد کسب کرده‌اند 1.1 میلیون دلار در کل درآمد از آن، $831, 000 (73.2٪) صرف هزینه فروش (اقلامی مانند نیروی کار، مواد و پیمانکاران تجاری) شده است که میانگین سود ناخالص آنها را به همراه داشته است. $303, 000 - 26.8٪ حاشیه ناخالص.

همچنین بدانید که چگونه می توانم پیمانکار مسکونی شوم؟

مراحل تبدیل شدن به یک پیمانکار خانه

 1. مرحله 1: دریافت مدرک BLS بیان می کند که پیمانکاران با مدرک لیسانس در حال گسترش هستند.
 2. مرحله 2: گواهینامه شوید.
 3. مرحله 3: مجوز دریافت کنید.
 4. مرحله 4: توسعه تجربه
 5. مرحله 5: برای پیشبرد شغل خود گواهینامه LEED را دریافت کنید.

برای بازسازی خانه به چه مجوزی نیاز دارم؟

آ خانه بهبود مجوز مورد نیاز است برای بازسازی مشاغلی با ارزش بین 3000 تا 24 دلار 999 دلار مجوزها توسط وزارت بازرگانی و هیئت بیمه برای صدور مجوز پیمانکاران. خواهی کرد نیاز برای قبولی در آزمون بازرگانی و آزمون بازرگانی و حقوق.

توصیه شده: