چرا ممیزی ها شکست می خورند؟
چرا ممیزی ها شکست می خورند؟

تصویری: چرا ممیزی ها شکست می خورند؟

تصویری: چرا ممیزی ها شکست می خورند؟
تصویری: کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند به ما چه می‌گوید؟ | بخش سوم | ویژه جوانان 2023, دسامبر
Anonim

علت حسابرسی شکست:

شکست های حسابرسی زمانی اتفاق می‌افتد که تحریف جدی مالی وجود داشته باشد که در آن منعکس نشده باشد حسابرسی گزارشات و حسابرسان مرتکب اشتباهات جدی در انجام کار شده است حسابرسی

در اینجا، حسابرسی ناموفق چیست؟

شکست حسابرسی به این معنی است که وضعیتی که در آن یک حسابرسی به اشتباه بیان می کند که حساب های یک شرکت زمانی صحیح است که حاوی اشتباهات یا اظهارات نادرست باشد. ممکن است به دلیل سهل انگاری یا اشتباه رخ دهد. تحقیقات دقیق باید به یافتن دلیل پشت آن نیاز داشته باشد شکست حسابرسی.

به طور مشابه، اگر در حسابرسی مالی شکست بخورید چه اتفاقی می افتد؟ عدم اقدام به حسابرسی گزارش توصیه هایی برای اصلاح مالی گزارش ضعف ها یا مسائل ایمنی احتمالی می توان افزایش خطرات شکایت یا حتی تعقیب کیفری، اگر آنها خود را در آینده نشان دهند.

در این رابطه، اگر در ممیزی SOX شکست بخورید، چه اتفاقی می افتد؟

پس از همه، شکست دادن a Sarbanes-Oxley ممیزی می تواند به معنای فرآیندها و کنترل های داخلی ناکارآمد و ناکارآمد است. نگرانی های جدی در مورد دقت، قابلیت اطمینان و پاسخگویی افشای شرکت ها می توان اعتماد سرمایه گذاران را تهدید می کند

چرا شکست کسب و کار برای حسابرسان نگران کننده است؟

شکست کسب و کار هست یک نگرانی حسابرسان زیرا ممکن است شرکت فکر کند که شکست به دلیل تحریف گزارش حسابرسی بوده و در نتیجه ممکن است شرکت از آن خارج شده باشد کسب و کار.

توصیه شده: