آیا سیستم های سپتیک هوازی در تگزاس مورد نیاز است؟
آیا سیستم های سپتیک هوازی در تگزاس مورد نیاز است؟

تصویری: آیا سیستم های سپتیک هوازی در تگزاس مورد نیاز است؟

تصویری: آیا سیستم های سپتیک هوازی در تگزاس مورد نیاز است؟
تصویری: بازرسی سیستم سپتیک هوازی 2023, دسامبر
Anonim

همه سیستم های سپتیک ، صرف نظر از نوع، نیاز سطحی از نگهداری مداوم مقداری نیاز کمی، مقداری نیاز زیاد. اینها هوازی واحدهای تصفیه (ATU) که معمولاً با سرهای آبپاش نصب می شوند که فاضلاب را در هوا و روی زمین می پاشند، 40 تا 50 درصد کل کل را تشکیل می دهند. سیستم های سپتیک مجاز در تگزاس.

با در نظر گرفتن این موضوع، آیا می توانید سیستم سپتیک خود را در تگزاس نصب کنید؟

نصب DIY آیا تحت قانونی است تگزاس قانون برای نصب سپتیک تانک خود به با این حال، قطعی است سیستم های قابل فروش نیست به صاحبان ملک به صورت جداگانه و باید فروخته شود به نمایندگان کارخانه

علاوه بر این، آیا سیستم های سپتیک هوازی میدان تخلیه دارند؟ هر دو سیستم های سپتیک هوازی و سیستم های بی هوازی نیاز به زیرزمینی دارد تانک ها برای مهار فاضلاب انها همچنین نیاز به زمین های شستشو . مزارع آبشویی برای ارسال فاضلاب نیمه تصفیه شده برای فرآیند فیلتراسیون بیشتر استفاده می شود. واحد هواده اکسیژن را وارد درمان اصلی می کند مخزن.

به طور مشابه، ممکن است بپرسید که یک سیستم سپتیک هوازی در تگزاس چقدر است؟

گاهی اوقات دولت نقشه ها را ترسیم می کند یا کار طراحی و اندازه ها را در آن انجام می دهد سیستم سپتیک به متفاوت از تگزاس ، که در آن یک متخصص بهداشتی یا مهندس دارای مجوز نقشه را انجام می دهد و آن را برای تایید به شهرستان ارائه می دهد. شمال سیستم های تگزاس هزینه 5000 تا 8000 دلار و جنوب تگزاس 6000 تا 8000 دلار برای یک خانه استاندارد.

چه کسی سیستم های سپتیک را در تگزاس تنظیم می کند؟

در سایت فاضلاب شهری امکانات هستند تنظیم شده توسط تگزاس کمیسیون کیفیت محیطی یا TCEQ. TCEQ قانون ایالتی را بر اساس قانون اداره می کند تگزاس کد اداری. به طور خاص، برای در محل سیستم های ، اکثر آنها زیر 30 TAC فصل 285 قرار دارند.

توصیه شده: