فهرست مطالب:

سه عامل اصلی سه گانه شامل چه مواردی هستند؟
سه عامل اصلی سه گانه شامل چه مواردی هستند؟

تصویری: سه عامل اصلی سه گانه شامل چه مواردی هستند؟

تصویری: سه عامل اصلی سه گانه شامل چه مواردی هستند؟
تصویری: Работа с крупноформатной плиткой. Оборудование. Бесшовная укладка. Клей. 2023, نوامبر
Anonim

این خط پایین سه گانه (یا در غیر این صورت به عنوان TBL یا 3BL ذکر شده است) یک چارچوب حسابداری با سه بخش ها: اجتماعی، زیست محیطی (یا زیست محیطی) و مالی. برخی از سازمانها چارچوب TBL را برای ارزیابی عملکرد خود در دیدگاه وسیعتر برای ایجاد ارزش تجاری بیشتر اتخاذ کرده اند.

به طور مشابه، سه عامل سه گانه پایانی که در گزارش جهانی گنجانده شده است، چیست؟

شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

علاوه بر این، خطر آزمون حسابرسی اخلاق چیست؟ اجتماعی حسابرسی ارزیابی سیستماتیک یک سازمان است اخلاق برنامه و عملکرد برای تعیین اینکه آیا موثر است یا خیر. عمده خطر که در حسابرسی اخلاقی است: کشف یک جدی اخلاقی مشکلی که شرکت ترجیح می دهد فاش نکند.

بر این اساس، اولین گام در فرآیند حسابرسی چه باید باشد؟

شش مرحله خاص در فرآیند حسابرسی وجود دارد که باید برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن حسابرسی دنبال شود

  1. درخواست اسناد مالی
  2. تهیه برنامه حسابرسی
  3. برنامه ریزی یک جلسه باز
  4. انجام کار میدانی در محل
  5. تهیه پیش نویس گزارش.
  6. برپایی جلسه اختتامیه

خطر حسابرسی اخلاق چیست؟

خطرات حسابرسی اخلاقی شامل کشف یک جدی است اخلاقی مشکلی که شرکت ترجیح می دهد تا زمانی که وضعیت را اصلاح نکرده است، علنی نمی کند، انتقاداتی که به راحتی قابل رسیدگی نیست، بارهایی مانند هزینه های مرتبط با انجام یک حسابرسی و چالش های موجود در ارزیابی خطر و شناسایی

توصیه شده: