آیا Hipaa برای مشروط شدن اعمال می شود؟
آیا Hipaa برای مشروط شدن اعمال می شود؟

تصویری: آیا Hipaa برای مشروط شدن اعمال می شود؟

تصویری: آیا Hipaa برای مشروط شدن اعمال می شود؟
تصویری: تکنیک های ارعاب افسران شکست می خورد! اسمت را به من بده! از من فیلم نگیر! شکست دفتر آزادی مشروط! 2023, نوامبر
Anonim

بطور کلی، هیپا به نهادهای تحت پوشش اجازه می دهد تا اطلاعات بهداشتی محافظت شده را با مراکز اصلاحی به اشتراک بگذارند زمانی که یک فرد در بازداشت است و انجام این کار برای تداوم مراقبت ضروری است. > استثنای حضانت قانونی دیگر وجود ندارد اعمال میشود هنگامی که یک فرد از بازداشت آزاد می شود، از جمله در تاریخ تحت مراقبت یا آزادی مشروط

به همین سادگی، آیا افسر مشروط می تواند اطلاعاتی را به اشتراک بگذارد؟

کمیسر از تحت مراقبت مجاز است اطلاعات را به اشتراک بگذارید به مجری قانون محلی و ایالتی و سایر سازمان های عدالت کیفری برای اهداف عدالت کیفری. علاوه بر این، تحت مراقبت ممکن است طبق قانون نهم دادگاه بدوی، سوابق را به وکلای منطقه بر اساس دستورات دادگاه افشا کند.

متعاقباً سؤال این است که آیا هیپا شامل زندانیان می شود؟ با اينكه هیپا ممکن است برای زندانیان اعمال شود سوابق پزشکی، حریم خصوصی اطلاعات بهداشتی در مورد افراد در حال آزادی پیش از محاکمه، مشروط یا مشروط توسط هیپا به با این حال، اساسنامه از حریم خصوصی پزشکی سایر افراد محافظت می کند زندانیان.

به همین ترتیب سؤال می شود که آیا هیپا استثنایی دارد؟

که در بسیاری از موارد، هیپا اجازه افشای PHI بدون مجوز بیمار را می دهد (شکل 1 را در زیر ببینید). ارائه دهندگان ممکن است از آنها استفاده کنند هر کدام افشای مجاز قابل اجرا استثناها در آنها صلاحدید، اما باید با الزامات مربوطه مطابقت داشته باشد.

آیا افسر آزمایشی می تواند درخواست سوابق پزشکی کند؟

پاسخ: آیا یک افسر مشروط احضاریه یک مشروط مدارک پزشکی به اگر افسر آزمایشی از حادثه خبر دارد، افسر مشروط خواهد شد احتمال دارد درخواست که مشروط با امضای آزادی اجازه می دهد تحت مراقبت بخش برای به دست آوردن سوابق.

توصیه شده: