هزینه مواد غیر مستقیم چیست دو مثال بزنید؟
هزینه مواد غیر مستقیم چیست دو مثال بزنید؟

تصویری: هزینه مواد غیر مستقیم چیست دو مثال بزنید؟

تصویری: هزینه مواد غیر مستقیم چیست دو مثال بزنید؟
تصویری: هزینه های تولید 2023, سپتامبر
Anonim

سربار ساخت هزینه ها برخی را نیز شامل شود هزینه های غیرمستقیم ، مانند موارد زیر: مواد غیر مستقیم : مواد غیر مستقیم هستند مواد که در فرآیند تولید استفاده می شوند اما مستقیماً قابل ردیابی در محصول نیستند. برای مثال ، چسب، روغن، نوار، لوازم تمیز کردن و غیره

علاوه بر این، مطالب غیر مستقیم با مثال چیست؟

مواد غیر مستقیم هستند مواد در فرآیند تولید استفاده می شود، اما نمی توان آن را به یک محصول یا شغل خاص مرتبط کرد. بنابراین، آنها به عنوان بخشی از فرآیند تولید مصرف می شوند، اما در مقادیر قابل توجهی در یک محصول یا شغل ادغام نمی شوند. مثال ها از مواد غیر مستقیم عبارتند از: لوازم نظافت.

همچنین ممکن است سوال شود که مصداق مطالب مستقیم چیست؟ مواد مستقیم تعریف. خام مواد که جزء قابل ردیابی محصول تولیدی هستند. برای مثال ، مواد مستقیم چوب بیسبال چوب است. آرد، شکر و روغن نباتی هستند مواد مستقیم شرکتی که محصولات دسر تولید می کند.

با توجه به این موضوع، مصالح غیرمستقیم چه نوع هزینه ای است؟

هزینه مواد غیر مستقیم . یک است هزینه ، که در سربار گنجانده شده است هزینه از تولید هزینه ، و متشکل از شرکت فرعی است هزینه مواد ، لوازم فروشگاه هزینه ، ابزار و تجهیزات فاسد شدنی هزینه . اینجا مواد به معنای مصرف غیر مستقیم یا تکمیلی.

مواد مستقیم و غیر مستقیم در حسابداری بهای تمام شده چیست؟

مواد مستقیم آنها هستند مواد که به راحتی شناسایی می شوند، به راحتی اندازه گیری می شوند و مستقیماً به آن شارژ می شوند هزینه از تولید. مواد غیر مستقیم آنها هستند مواد که نمی توان به راحتی شناسایی و به آن اختصاص داد هزینه مرکز یا هزینه واحد. همچنین بخشی از محصول نهایی را تشکیل نمی دهد.

توصیه شده: