فهرست مطالب:

پایتون رگرسیون خطی چیست؟
پایتون رگرسیون خطی چیست؟

تصویری: پایتون رگرسیون خطی چیست؟

تصویری: پایتون رگرسیون خطی چیست؟
تصویری: رگرسیون خطی چیست و چگونه در پایتون و ماشین لرنینگ از آن استفاده کنیم؟ 2023, سپتامبر
Anonim

رگرسیون خطی ( پایتون پیاده سازی) رگرسیون خطی یک روش آماری برای مدل سازی رابطه بین یک متغیر وابسته با مجموعه ای از متغیرهای مستقل است. توجه: در این مقاله ، متغیرهای وابسته را به عنوان پاسخ و متغیرهای مستقل را به عنوان ویژگی هایی برای سادگی ذکر می کنیم.

به سادگی ، چگونه می توانید تحلیل رگرسیون را در پایتون انجام دهید؟

این مراحل برای بیشتر رویکردها و پیاده سازی های رگرسیونی کمابیش کلی هستند

  1. مرحله 1: بسته ها و کلاس ها را وارد کنید.
  2. مرحله 2: ارائه داده ها
  3. مرحله 3: یک مدل ایجاد کنید و آن را متناسب کنید.
  4. مرحله 4: نتیجه بگیرید.
  5. مرحله 5: پاسخ را پیش بینی کنید.

همچنین بدانید ، نمره در رگرسیون خطی چیست؟ به زبان ساده رگرسیون خطی ، پیش بینی می کنیم نمرات روی یک متغیر از نمرات روی متغیر دوم اگر قرار بود Y را از X پیش بینی کنید ، هر چه مقدار X بیشتر باشد ، پیش بینی شما از Y بیشتر است.

به همین ترتیب، مردم می پرسند، رگرسیون خطی برای چه استفاده می شود؟

رگرسیون خطی یک تکنیک رایج تجزیه و تحلیل داده های آماری است. این است استفاده می شود تعیین میزان وجود a خطی رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل.

رگرسیون خطی Sklearn چگونه کار می کند؟

پایتون | رگرسیون خطی استفاده كردن یادگیری کردن . رگرسیون خطی یک الگوریتم یادگیری ماشین مبتنی بر یادگیری تحت نظارت است. الف را اجرا می کند پسرفت وظیفه. پسرفت یک مدل پیش بینی هدف را بر اساس متغیرهای مستقل مدل می کند.

توصیه شده: