کنترل اجاره چگونه کمبود ایجاد می کند؟
کنترل اجاره چگونه کمبود ایجاد می کند؟

تصویری: کنترل اجاره چگونه کمبود ایجاد می کند؟

تصویری: کنترل اجاره چگونه کمبود ایجاد می کند؟
تصویری: روش بزرگ کردن آلت تناسلی کشف شد 2023, دسامبر
Anonim

تقاضای بالا در بخش کنترل نشده همراه با مقدار کمی عرضه شده، هر دو ناشی از کنترل اجاره ، قیمت ها را در آن بخش افزایش دهد. همانند سایر سقف های قیمتی، کنترل اجاره علل کمبودها ، کاهش کیفیت محصول و صف. ولی کنترل اجاره با دیگر این طرح ها متفاوت است.

همچنین، کنترل اجاره بها چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

بر اساس تئوری اولیه عرضه و تقاضا، کنترل اجاره باعث کمبود مسکن می شود که تعداد افراد کم درآمد را کاهش می دهد می توان در یک شهر زندگی کنید حتی بدتر، کنترل اجاره تمایل به افزایش تقاضا برای مسکن - و بنابراین، اجاره ها - در مناطق دیگر

علاوه بر این، چه کسی از کنترل اجاره سود می برد؟ یک مدیر یک کنترل اجاره آپارتمان معمولاً مالیات قابل توجهی نیز دریافت می کند سود از دولت در عین حال، صاحبخانه اغلب درآمد کمتری از واحدهای جداگانه دریافت می کند.

بنابراین، آیا کنترل اجاره خوب است؟

تحقیقات جدیدتر نشان می دهد که اجاره - کنترل سیاست ها کاهش می دهد اجاره ها برای مستاجرانی که آنها را هدف قرار می دهند و با افزایش ثبات مسکونی و محافظت از مستاجران در برابر تخلیه، مزایای بیشتری را ارائه می دهند. با اينكه کنترل اجاره ممکن است عرضه مسکن را محدود کند، سیاست‌ها می‌توانند برای جلوگیری از این امر تنظیم شوند.

آیا هیچ اقتصاددانی از کنترل اجاره حمایت می کند؟

همانطور که شنیدیم، اقتصاددانان به طور کلی مخالف هستند کنترل اجاره به پاداش می دهد مقداری مردم، اما نسبتاً خودسرانه؛ بسیاری دیگر را مجازات می کند، و به طور کلی این کار را نمی کند انجام دادن برای بهبود دسترسی کلی به مسکن. گفته می شود، بیشتر مردم اینطور فکر نمی کنند اقتصاددانان ، یا حتی آنها را باور کنید.

توصیه شده: