ماده 3 معاهده Waitangi چیست؟
ماده 3 معاهده Waitangi چیست؟

تصویری: ماده 3 معاهده Waitangi چیست؟

تصویری: ماده 3 معاهده Waitangi چیست؟
تصویری: معاهده وایتانگی 2023, دسامبر
Anonim

معاهده وایتانگی ( 3 )

ماده 3 به این ترتیب موافقت با استانداری ملکه است. ملکه از همه مردم مائوری نیوزیلند محافظت خواهد کرد و به همه آنها حقوقی مشابه با مردم انگلیس خواهد داد.

بنابراین، 3 اصل معاهده Waitangi چیست؟

سه "P"، همانطور که اغلب به آنها اشاره می شود، اصول هستند شراکت , مشارکت و حفاظت به اینها رابطه بین دولت و مائوری تحت معاهده Waitangi. این اصول برگرفته از اصول اساسی معاهده است.

علاوه بر موارد فوق، کدام نسخه از معاهده Waitangi قانونی است؟ این معاهده وایتانگی مستقل ندارد مجاز وضعیت در حال حاضر معاهده وایتانگی در 62 قانون جداگانه مجلس به آن اشاره شده است.

علاوه بر این، چرا ماده سه معاهده وایتانگی برای سلامتی M_firxam_#257;ori مهم است؟

مقاله یکی از متن های انگلیسی «کلیه حقوق و اختیارات حاکمیتی» را به ولیعهد واگذار می کند. مقاله دو تداوم مالکیت را ایجاد می کند مائوری بر اراضی خود و ایجاد حق انحصاری حق شفعه تاج. ماده سه می دهد مائوری مردم از حقوق کامل و حمایت به عنوان تابع بریتانیا.

ماده 2 معاهده Waitangi چیست؟

مقاله دو انگلیسی: تایید شده و تضمین شده برای سران "تصور انحصاری و بدون مزاحمت از زمین ها و املاک، جنگل ها، ماهیگیری ها، و سایر دارایی های آنها". تاج به دنبال حق انحصاری برای معامله با مائوری در مورد معاملات زمین بود.

توصیه شده: