آیا شما باید یک صفحه رویه دوبل داشته باشید؟
آیا شما باید یک صفحه رویه دوبل داشته باشید؟

تصویری: آیا شما باید یک صفحه رویه دوبل داشته باشید؟

تصویری: آیا شما باید یک صفحه رویه دوبل داشته باشید؟
تصویری: کلاه موی زنانه یا پری رنگ مو با صدای بلند! 2023, نوامبر
Anonim

مفاصل در صفحات بالایی باید حداقل با یک گل میخ جبران شود. اگر تیرچه های کف یا سقف بر روی دیوار گل میخ قرار دارند دارند تیرچه ها مستقیماً روی یا در 2 اینچ از گل میخ ها قرار می گیرند، a صفحه دوتایی بالا نیست ضروری ، از آنجا که هیچ بار در آن وجود نخواهد داشت بشقاب به غیر از بالای گل میخ ها.

به این ترتیب آیا صفحه دوبل به معنای تحمل بار است؟

صفحات دوتایی انجام می دهند نه به صورت خودکار منظور داشتن این هست یک تحمل بار دیوار برای درک اینکه آیا وجود دارد ، باید ساختار بالای دیوار را بررسی کرد بار روی هر دیوار مشخص آ صفحه دوتایی بالا هر زمانی که یک سقف 8 فوتی داشته باشید که در آن از گل میخ های از پیش برش 8 فوت استفاده شده است استفاده می شود.

همچنین بدانید که چند صفحه رویی روی یک دیوار لازم است؟ 3.2 صفحه بالا به گل میخ چوبی دیوارها باید با یک دوبل پوشیده شود صفحه بالا برای ارائه همپوشانی در گوشه ها و تقاطع ها با پارتیشن های بلبرینگ نصب شده است. پایان دادن به مفاصل در صفحات بالایی باید حداقل 24 اینچ (610 میلی متر) جابجا شود. مفاصل در صفحات نیاز دارند روی ناودانی اتفاق نمی افتد

علاوه بر این، هدف از صفحه بالا چیست؟

آ صفحه بالا پرتو چوب پیوسته روشن است بالا از دیوارهایی که ساختار سقف را با حمل نیروهای عمودی از تیرها به ستون های دیوار پشتیبانی می کند.

آیا یک 2x4 می تواند باربر باشد؟

اگر دیوار بیرونی باشد، تقریبا همیشه همینطور است تحمل بار به اگر تیرچه ها روی دیوار پیوسته نباشند (کوتاه بریده شده و در بالای دیوار به هم می رسند) قطعا تحمل بار به اگر فقط گل میخ های فلج روی یک تخت وجود دارد 2x4 برای اینکه چیزی برای چسباندن دیوار خشک به شما بدهم، احتمالاً اینطور نیست تحمل بار.

توصیه شده: