فهرست مطالب:

زبان و لحاف نیروی هوایی چیست؟
زبان و لحاف نیروی هوایی چیست؟

تصویری: زبان و لحاف نیروی هوایی چیست؟

تصویری: زبان و لحاف نیروی هوایی چیست؟
تصویری: رجز خوانی افسر‌ نیروی هوایی ارتش به زبان‌ انگلیسی 2023, دسامبر
Anonim

چکیده: زبان و قلاب به هر مرد و زن در قرن بیست و یکم امروز تقدیم شده است نیروی هوایی کسی که همیشه جوهر را روی کاغذ می زند، صفحه کلید را می کوبد، یک جلسه توجیهی ارائه می دهد یا بسته ای را برای پشتیبانی از ماموریت کار می کند.

علاوه بر این، زبان و کویل را چگونه استناد می کنید؟

داده های استنادی

 1. MLA. زبان و قلاب. [واشنگتن، دی سی]: وزیر نیروی هوایی، 2015.
 2. APA. (2015). زبان و قلاب. [واشنگتن، دی سی]: وزیر نیروی هوایی،
 3. شیکاگو زبان و قلاب. [واشنگتن، دی سی]: وزیر نیروی هوایی، 2015.

دوم اینکه 1st Ind در یادداشت به چه معناست؟ 1st Ind ، فرمانده اعضا.

به این ترتیب، نیروی هوایی MFR چیست؟

نیروی هوایی یادداشت برای ضبط ( MFR ) یادداشت برای ثبت (که معمولاً به عنوان یادداشت برای ضبط، MR یا MFR ) به عنوان یک سند غیر رسمی و داخلی استفاده می شود. افرادی که با هم کار می کنند عموماً اطلاعات را به صورت شفاهی ارسال می کنند، اما گاهی اوقات لازم است برای مراجعات بعدی ثبت و بایگانی شود.

رتبه شما در نیروی هوایی چگونه است؟

درجات افسر نیروی هوایی: درجه شرکتی

 1. ستوان دوم (ستوان دوم) (O1) درجه ستوان دوم از طریق یک شمش طلا نشان داده می شود.
 2. ستوان یکم (ستوان اول) (O2)
 3. کاپیتان (کاپیتان) (O3)
 4. سرگرد (Maj) (O4)
 5. سرهنگ دوم (سرهنگ دوم) (O5)
 6. سرهنگ (سرهنگ) (O6)
 7. سرتیپ (سرتیپ) (O7)
 8. سرلشکر (سرلشکر) (O8)

توصیه شده: