فهرست مطالب:

مثال های انگیزه درونی و بیرونی چیست؟
مثال های انگیزه درونی و بیرونی چیست؟

تصویری: مثال های انگیزه درونی و بیرونی چیست؟

تصویری: مثال های انگیزه درونی و بیرونی چیست؟
تصویری: کتاب نظم بیرونی آرامش درونی قسمت اول / انگیزشی ترین کلیپ های موفقیت_ 2023, دسامبر
Anonim

خوب مثال از انگیزه درونی سرگرمی هستند زیرا دوست دارید آنها را دنبال کنید و آن را از درون خود انجام دهید. وقتی کاری را انجام می دهید انگیزه بیرونی ، شما این کار را به این دلیل انجام می دهید که پاداش می خواهید یا می خواهید از مجازات اجتناب کنید. برای مثال ، اگر فقط برای کسب درآمد سر کار می روید.

علاوه بر این، انگیزه درونی و بیرونی چیست؟

انگیزه درونی انجام کاری را شامل می شود زیرا شخصاً برای شما پاداش دارد. انگیزه بیرونی شامل انجام کاری است زیرا می خواهید پاداشی به دست آورید یا از مجازات اجتناب کنید.

دوم اینکه مصداق انگیزه بیرونی چیست؟ انگیزه بیرونی رفتار پاداش محور است که در انگیزه بیرونی ، پاداش ها یا سایر مشوق ها - مانند تمجید، شهرت یا پول - به عنوان استفاده می شود انگیزه برای فعالیت های خاص بر خلاف ذاتی انگیزه , خارجی عوامل این شکل از انگیزه به دریافت حقوق برای انجام یک کار یک امر است مثالی از انگیزه بیرونی.

در اینجا، چند نمونه از انگیزش درونی چیست؟

چند نمونه از انگیزه های ذاتی عبارتند از:

  • شرکت در یک ورزش به این دلیل که سرگرم کننده است و شما از آن لذت می برید تا اینکه آن را برای بردن جایزه انجام دهید.
  • یادگیری یک زبان جدید به این دلیل است که دوست دارید چیزهای جدید را تجربه کنید، نه به این دلیل که شغل شما به آن نیاز دارد.

3 نوع انگیزه درونی چیست؟

سه نوع انگیزه بر اساس پاداش و تقویت کننده وجود دارد

  • بیرونی. ما با پول، ستایش، جوایز، شناخت و مزایا انگیزه داریم.
  • ذاتی. این نوع انگیزه به ارزش های درونی فرد و پاداش احساس خوب برای دستیابی به واکنش مثبت متکی است.
  • اعتیاد.

توصیه شده: