فهرست مطالب:

عمل ناعادلانه کار به چه معناست؟
عمل ناعادلانه کار به چه معناست؟

تصویری: عمل ناعادلانه کار به چه معناست؟

تصویری: عمل ناعادلانه کار به چه معناست؟
تصویری: اگرفکر میکنی آلت تناسلی کوچکی داری و نیاز به عمل جراحی داره حتما این ویدیو رو ببین 2023, دسامبر
Anonim

شیوه های کار ناعادلانه هستند اقدامات انجام شده توسط کارفرمایان یا اتحادیه ها که هستند بر اساس قانون ملی غیرقانونی است کار یدی قانون روابط (NLRA) و موارد دیگر کار یدی قوانین برخی از این قوانین در مورد تعاملات بین کارفرما و اتحادیه اعمال می شود. دیگران از کارگران فردی محافظت می کنند غیر منصفانه درمان توسط کارفرما یا اتحادیه

در نتیجه، نمونه ای از عمل ناعادلانه کار چیست؟

مثال ها شامل: امتناع از رسیدگی به شکایت به دلیل اینکه کارمند عضو اتحادیه نیست. تهدید یک کارمند به دلیل تشکیل اتهام ULP. امتناع از مذاکره با حسن نیت با یک آژانس.

چه کسی می تواند یک عمل ناعادلانه کار را مرتکب شود؟ اتحادیه نیز ممکن است اعمال ناعادلانه کار را مرتکب شوند با نقض حقوق مقرر در قانون. سرویس فدرال کار یدی - اساسنامه روابط مدیریت از چانه زنی جمعی، مشارکت و حقوق سازماندهی کارمندان فدرال محافظت می کند و اتحادیه ای که هر یک از این حقوق را نقض کند، ممکن است مرتکب یک عمل ناعادلانه کار شود.

همچنین ممکن است سوال شود که هزینه کار غیرمنصفانه چیست؟

اعمال ناعادلانه کار به یک عملکرد ناعادلانه کار (ULP) زمانی اتفاق می افتد که اتحادیه یا کارفرما بند 8 قانون ملی را نقض کند کار یدی قانون روابط اعضای اتحادیه معمولاً ULPs را علیه اتحادیه خود تشکیل می دهند زیرا اتحادیه نتوانسته به طور منصفانه از اعضای خود نمایندگی کند.

چگونه اعمال ناعادلانه کار را علیه یک کارفرما تشکیل می دهید؟

فرم های پرونده کار ناعادلانه (ULP):

  1. فرم NLRB-501 - اتهام علیه کارفرما.
  2. فرم NLRB-508 - اتهام علیه سازمان کار یا نمایندگان آن.
  3. فرم NLRB-509 - اتهام نقض (های) ادعایی تحت بخش 8 (ه) - (ورود قرارداد بار داغ)
  4. فرم NLRB-601 - درخواست برداشت.

توصیه شده: