اگر خانه ای بیش از قیمت درخواستی ارزیابی شود چه اتفاقی می افتد؟
اگر خانه ای بیش از قیمت درخواستی ارزیابی شود چه اتفاقی می افتد؟

تصویری: اگر خانه ای بیش از قیمت درخواستی ارزیابی شود چه اتفاقی می افتد؟

تصویری: اگر خانه ای بیش از قیمت درخواستی ارزیابی شود چه اتفاقی می افتد؟
تصویری: Основные ошибки при шпатлевке стен и потолка. #35 2023, نوامبر
Anonim

ارزیابی است بزرگتر از پیشنهاد : اگر خانه برای بیش از فروش توافقی قیمت ، شما در روشنی هستید. ارزیابی پایین تر است نسبت به. تا را پیشنهاد : اگر خانه ارزیابی می کند برای کمتر نسبت به. تا فروش توافقی قیمت ، وام دهنده وام را تایید نمی کند.

به این ترتیب آیا خانه ها معمولاً بیشتر از قیمت فروش ارزیابی می شوند؟

هنگامی که این اتفاق می افتد، برای آن غیر معمول نیست ارزیابی شد ارزش خانه کمتر شود نسبت به. تا را قیمت فروش . از آنجا که ارزیابی ها به گذشته نگاه کن خانه های فروخته شده و آینده را در نظر نگیرید قیمت , ارزیابی ها اراده غالبا پایین تر بیا نسبت به. تا را قیمت فروش.

همچنین، آیا می توانید بیش از ارزش ارزیابی شده وام بگیرید؟ از آنجایی که قیمت مورد توافق شما 150000 دلار است و وام دهنده شما این کار را نخواهد کرد قرض دادن بیشتر از را ارزش ارزیابی شده , شما باید تفاوت را جبران کنید یا با فروشنده کار کنید تا ببینید اگر آنها می توان قیمت درخواستی را به ارزش ارزیابی شده . به سادگی به این معنی است شما موافقت کرده‌ام که کمتر به فروشنده بپردازم نسبت به. تا بازار خانه ارزش.

همچنین بدانید، چه اتفاقی می‌افتد وقتی ارزیابی شما بالا می‌آید؟

شما وام دهنده دستور می دهد ارزیابی از را ملک بعد از امضا را قرارداد خرید. اگر کمتر باشد، ممکن است مجبور شوید دوباره مذاکره کنید را قرارداد خرید زیرا شما مبلغ وام نمی تواند تجاوز کند را ارزش واقعی خانه اگر ارزیابی است بالاتر بیش از حد انتظار، می توانید با آن پیش بروید را وام.

آیا در صورت بالا بودن ارزیابی، فروشنده می تواند عقب نشینی کند؟

خانه ای که برای آن ارزیابی می شود بالاتر از قیمت خرید یک سود برای خریداران است زیرا به معنای سهام فوری است. تاثیر آن بر فروشندگان بستگی به میزان انگیزه آنها دارد. با این حال، چیزی برای فروش فقط برای یافتن ارائه می شود بیرون که ارزش آن بسیار بیشتر است ممکن است برای ساختن یک کافی باشد فروشنده تجدید نظر کند.

توصیه شده: