فهرست مطالب:

چگونه حسابرسی انبار را انجام می دهید؟
چگونه حسابرسی انبار را انجام می دهید؟

تصویری: چگونه حسابرسی انبار را انجام می دهید؟

تصویری: چگونه حسابرسی انبار را انجام می دهید؟
تصویری: فرآیند انبار گردانی 2023, دسامبر
Anonim

چک لیست حسابرسی انبار

 1. تعریف نیازهای حسابرسی به هر ممیزی انبار باید مشخص کند چه چیزی واقعاً در حال حسابرسی است.
 2. موجودی فیزیکی را بشمارید
 3. مراقب عملیات باشید
 4. با کارگران صحبت کنید
 5. تجزیه و تحلیل داده های موجودی
 6. ارزیابی کنید حسابرسی نتایج.
 7. تغییرات طراحی و اجرا شود.
 8. در صورت نیاز تکرار کنید.

به همین ترتیب، ممکن است بپرسید فرآیند حسابرسی مرحله به مرحله چیست؟

شش مرحله خاص در فرآیند حسابرسی وجود دارد که باید برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن حسابرسی دنبال شود

 1. درخواست اسناد مالی
 2. تهیه برنامه حسابرسی
 3. برنامه ریزی یک جلسه باز
 4. انجام کار میدانی در محل
 5. تهیه پیش نویس گزارش.
 6. برپایی جلسه اختتامیه

همچنین عملکرد یک انبار را چگونه ارزیابی می کنید؟ 20 معیار موفقیت انبار که بیشترین اهمیت را دارند

 1. گردش موجودی. گردش موجودی شما اندازه گیری می کند که انبار شما چند بار در سال از کل موجودی خود عبور می کند.
 2. نرخ سفارش برگشتی.
 3. دقت موجودی
 4. نسبت موجودی به فروش
 5. دقت انتخاب سفارش
 6. زمان کامیون در بارانداز.
 7. روزهای در دست.
 8. هزینه هر خط ارسال شده

به همین ترتیب، چگونه موجودی انبار را انجام می دهید؟

7 نکته برای مدیریت موجودی انبار

 1. از گزینه های ردیابی ثابت و متحرک استفاده کنید.
 2. از بین بردن تاخیر با اطلاعات زمان واقعی.
 3. ردیابی فروشندگان بالا.
 4. شناسایی شخصی را به خاطر بسپارید.
 5. از سازماندهی مجدد پلان طبقه خود نترسید.
 6. هر جا که ممکن است، دقت را با سطوح موجودی پیوند دهید.
 7. کاوش در پس انداز پول مانند Cross-Docking، Wave Picking، و گزینه های دیگر.

چک لیست حسابرسی چیست؟

این چک لیست برای هر کیفیت داخلی حسابرسی از مجموعه ای از سوالات مشتق شده از الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و هر گونه مستندات فرآیند تهیه شده توسط شرکت تشکیل شده است. این چک لیست در مرحله دو ایجاد شده و در مرحله سه از پنج مرحله اصلی ISO 9001 داخلی استفاده می شود حسابرسی.

توصیه شده: