فهرست مطالب:

منابع مالی کوتاه مدت کدامند؟
منابع مالی کوتاه مدت کدامند؟

تصویری: منابع مالی کوتاه مدت کدامند؟

تصویری: منابع مالی کوتاه مدت کدامند؟
تصویری: آموزش سواد مالی - قسمت اول 2023, دسامبر
Anonim

در اینجا فهرستی از منابع بالقوه وجوه کوتاه مدت آورده شده است:

 • تأخیر حساب های پرداختنی
 • مجموعه حساب های دریافتنی
 • اوراق تجاری.
 • کارت های اعتباری.
 • پیشرفت مشتری
 • تخفیف های پرداخت زودهنگام
 • فاکتورگیری
 • انبار صحرایی تامین مالی .

مردم همچنین می پرسند، منابع مالی کوتاه مدت به چه معناست؟

منابع مالی کوتاه مدت . کوتاه - تامین مالی مدت ممکن است به عنوان تسهیلات اعتباری یا وام اعطایی به یک شرکت برای مدت کمتر از یک سال تعریف شود. این یک ترتیب اعتباری است که به یک شرکت ارائه می‌شود تا شکاف بین درآمد و هزینه‌ها را پر کند کوتاه اجرا کن.

همچنین بدانید که انواع تامین مالی کوتاه مدت چیست؟ انواع تامین مالی کوتاه مدت

 • شماره 1 - اعتبار تجاری این مدت زمانی است که به کسب و کار اجازه می‌دهد تا برای کالاها یا خدماتی که خریداری یا دریافت کرده‌اند، پرداخت کند.
 • شماره 2 - وام های سرمایه در گردش.
 • شماره 3 - تخفیف فاکتور.
 • شماره 4 - فاکتورینگ
 • شماره 5 - خط اعتباری تجاری.

در این راستا منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت کدامند؟

منابع مالی

منابع بلند مدت مالی / وجوه میان مدت منابع مالی / وجوه منابع مالی / منابع مالی کوتاه مدت
سود انباشته یا اقلام تعهدی داخلی مالی اجاره تخفیف قبض و غیره
اوراق قرضه / اوراق قرضه استخدام امور مالی خرید پیش پرداخت های دریافتی از مشتریان

منابع کوتاه مدت سرمایه در گردش کدامند؟

منابع کوتاه مدت مفاد مالیاتی، مفاد سود سهام، اضافه برداشت بانکی، اعتبار نقدی، سپرده های تجاری، سپرده های عمومی، تخفیف قبوض، کوتاه - مدت، اصطلاح وام ها، وام های بین شرکتی و اوراق تجاری. طولانی - منابع اصطلاحی سود انباشته، ذخیره برای استهلاک، سهم است سرمایه، پایتخت , طولانی - مدت، اصطلاح وام ها و اوراق قرضه

توصیه شده: